Zahradně architektonická úprava návsi, Meziříčí

Projekce: Ing. Pavel Hofman

Stupeň dokumentace: DPS

Realizace: Landeco atelier

Rok realizace: 2010

Etapa I. – výsadba vzrostlých stromů, zpevnění svahů potoka, okrasné výsadby, mobiliář

Etapa II. (rok 2011) – stavba lávky přes potok, založení travnatých ploch

Naše společnost Landeco je členem