Vojenské lesy a statky ČR, Horní Planá

Projekce: Ing. Pavel Hofman, vizualizace Bc. Jan Makovička

Stupeň dokumentace: DSP

Cílem je vytvoření funkčního prostoru v okolí budovy VLS. Funkčního jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Z tohoto důvodu je navrženo nové uspořádání prostoru na JV straně budovy, kde je zachována stávající lípa srdčitá. Centrálním prvkem prostoru je mlatový povrch s logickým rozmístěním sedacích prvků z masivního dřeva. Za sedacími prvky je jako clona navržena drátěná konstrukce. Ta je kvůli stabilitě zpevněna ve spodní části technologií stavby gabionů.Důležitým estetickým a klidovým prvkem je vodní přepad vyvěrající do povrchového vodního kanálku, ten následně přepadá do nižší úrovně tvořící vodní bazén s uskupením soliterních kamenů místní provenience. Celý vodní prvek je řešen jako cyklus zajištěný vodním čerpadlem.

Jižní část této části areálu bude zachována ve svém dispozičním uspořádání. Pouze budou vybudovány nové schody a zárubní zeď z gabionů.

Vstupní prostor je zachován v současných proporcích. Jsou navrženy nové dřeviny, 4 vzrostlé stromy lemující dlažbu. Doplněny jsou nové záhony, celoročně kvetoucí.

Obnoveny budou všechny současné živé ploty. Podél plotu na západní straně bude vysazen nový živý plot.

Západní strana budovy bude nově doplněna o skupiny okrasných rostlin, které esteticky podpoří současné jehličnany.

V jižní části budou vysazeny nové stromy – borovice lesní /5ks/. Současné dřeviny jsou navrženy ke kácení.

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro návštěvníky a zaměstnance VLS. Navrženy jsou nové mlatové cesty a povrchy. Návrh je doplněn mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši.

Naše společnost Landeco je členem