Revitalizace okolí kostela, Košice u Tábora

Revitalizace parteru kostela a přilehlé zeleně.

Projekce: Ing. Pavel Hofman, Ing. Anna Kalinová, spolupráce Ing. Arch. Alena Kalinová
Stupeň dokumentace: dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí - oblast podpory 6.5

Realizace: Landeco atelier

Rok projekce: 2010

Rok realizace: 2012, 2013

Investor: Obec Košice
 

Naše společnost Landeco je členem