Obnova areálu nemocnice v Sušici

Projekce: Ing. Pavel Hofman, spolupráce Ing. Arch. Alena Kalinová

Stupeň dokumentace: dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí - oblast podpory 6.5

Severní část – Objekt dětského stacionáře a jeho okolí
Okolí objektu stacionáře pro děti je přizpůsobeno jejich potřebám. Jsou zde navrženy výukové prvky. Jedná se o vyvýšené záhony pro vonné byliny a kořeninové rostliny – záhony 5-ti smyslů. Dále je v severní části navržen prostor pro výsadbu dřevin – stromů s odlišnou strukturou a texturou borky – pro hmatová cvičení. Dále prostor pro ohniště.
Navrženo je také místo pro umístění chatičky a venkovní trampolíny.Střední a jižní část – Objekty nemocnice a jejich okolí
Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro návštěvníky a pacienty nemocnice. Navrženy jsou nové mlatové cesty pro procházky. Na trasách jsou navržena odpočívadla s výhledem na trvalkové záhony, zeleň. Navrženy jsou nové výsadby u vstupů, jedná se o trvalkové záhony, doplněné cibulovinami a hlíznatými rostlinami a travinami. Obnoveny budou stávající keřové skupiny. A navrženy jsou stromy pro doplnění kompozice. Návrh je doplněn mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši.

Naše společnost Landeco je členem