Ateliér

Atelier vznikl jako plynulé navázání na mnohaletou praxi a zkušenosti získané vlastní činností a spoluprací s profesionály během studia zahradní a krajinářské architektury. Jádrem našeho týmu jsou vysokoškolsky vzdělaní experti, kteří často spolupracují s externími odborníky.

Základním kamenem úspěšné realizace je pro nás komunikace se zákazníkem. Cílem naší tvorby je vytvoření harmonického a funkčního prostoru, od rodinné zahrady po parkovou zeleň. Snažíme se prostoru vdechnout nový život a dovést ho k dokonalosti.

Klademe důraz jak na silný a harmonický výraz, tak i na zpracování jednotlivých detailů a podcelků. Tak aby výsledek dělal radost nejen nám, ale především zákazníkovi.


Lidé


Ing. Pavel Hofman

Pavel je zahradní a krajinářský architekt. Je zakladatelem ateliéru a jeho hlavní náplní je projekce a realizace zakázek. Absolvoval obor Zahradní a krajinářská architektura na MZLU v Brně.

Ing. Michal Plundra

Michal představuje zázemí firmy v Praze a jejím okolí, zajišťuje komunikaci se zákazníky a realizaci zakázek. Je absolventem oboru Aplikované ekologie na ČZU a Střední zahradnické školy v Mělníku. Realizací a údržbou zahrad se zabývá již řadu let.

Ing. Michaela Zudová

Michaela představuje zázemí firmy v Jindřichově Hradci a okolí. Absolvovala obor Zahradní a krajinářská architektura na MZLU v Brně. Věnuje se projekci soukromé a veřejné zeleně.

Petr Kryštůfek, DiS.

Petr zajišťuje realizaci projektů a komunikuje s klienty.

Dále spolupracujeme s